Søk barnehageplass i Reppen

Her finn du informasjon om korleis du søkjer

Her kan du søkje barnehageplass.

Barnehagen har samordna opptak med kommunen. Kommunen nyttar søkjemotoren Vigilo. 

Meir informajson om søkeprosessen finn du på osterøy kommune si heimeside https://www.osteroy.kommune.no/