Barnehageopptak 2021. Søknadsfrist 15.februar.

No kan de søkje barnehageplass i Reppen.

Reppen barnehage har samordna opptak med Osterøy kommune.

Søknadsfrist er 15.februar 2021.

Søk barnehageplass her!